Kullanıcı sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta Alanya Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 7351916931 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Oba. Mah. Çelikler_4 Sk. No:22/1BB Alanya/Antalya adresinde ROSHA İNŞAAT EMLAK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile diğer tarafta " Alıcı" olarak rosha.design alışveriş sitesine üye olan kişi (üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır) arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar çerçevesinde akdedilmiştir.

Bundan böyle taraflar tek tek 'Taraf' ve birlikte "Taraflar” olarak anılacaktır.

2.KONU 

2.1. İş Sözleşme Alıcı'nın Satıcı' ya ait internet adresi üzerinden sipariş ettiği, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

2.2. İşbu Sözleşme ile Satıcı, Alıcı'ya aşağıdaki hal ve şartlar dahilinde siparişi verilen ürünün satışını yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu satış karşılığında ise Alıcı tarafından Satıcı’ nın hesabına işbu Sözleşme bedelleri ödenecektir.

2.3.Taraflar, sözleşme konusu satışa konu malın teknik özellikleri ve ürüne dair spesifik hususları içeren Talimatname ve Garanti Şartları' nın iş bu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz parçası olduğunu, bu Sözleşme' den ayrı değerlendirilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.SÖZLEŞME BEDELİ ve ÖDEME ŞEKLİ

3.1. Sözleşme'nin Alıcı tarafından onaylanması ile Sözleşme yürürlüğe girecektir. Alıcı'nın Satıcı' dan almış olduğu ürünün teslimi ile Sözleşme ifa edilmiş olur.

3.2. Sözleşme' ye konu ürünlerin toplam bedelleri sipariş anında internet sitesi üzerinden Alıcı'ya sunulacak olup, Alıcı tarafından onaylanan ve ödemesi alınan tutar olarak belirlenmiştir. Bedel sipariş formu oluşturulduktan sonra siparişin onaylanması ile internet sitesi üzerinden yazan seçeneklerden herhangi biri ile ödenecektir.

3.3. Ürünler kişiye özel olup, her bir ürün verilen sipariş ve ölçüler uyarınca siparişi takip eden süreçte elinde hazır olarak bulunmayabilmektedir. Bu nedenle, Satıcı, sözleşme bedelini almadan üretime veya siparişe başlamayacak ve ödeme yapılmaması halinde teslim süreleri işlemeyecektir.

3.4. Satıcı tarafından Alıcı'ya ürünlerin teslim edileceği tarih mail olarak bildirilecek olup, ürünler teslim edilmeden 24 saat önce alıcı telefon ile bilgilendirilecektir. Ürünlerin teslimi için uygun ortamı hazırlamak Alıcı'nın sorumluluğundadır. Satıcı sadece ürünü Alıcı'nın belirttiği adrese teslim ile sorumlu olup, ürünlerin belirtilen adrese getirilerek Alıcı'ya teslimi sonrasında tüm sorumluluk Alıcı'ya aittir.

 

3.5. Alıcı kişiye özel üretilen ürünlerde cayma hakkına sahip olmadığını kabul ettiğini, siparişin iptali ve değiştirilmesi nedeniyle ödeme bedeli iade alamayacağını ve bu bedelin Satıcı da cezai şart olarak kalacağını gayrikabili rücu şekilde kabul ve beyan eder. 

4.ALICI VE SATICI SORUMLULUKLARI

4.1. ALICI'NIN SORUMLULUKLARI

4.1.1.    Alıcı, işbu Sözleşme' de belirlenmiş olan ürün bedelleri, nakliye ve ek tüm bedelleri tam ve eksiksiz bir şekilde ödeyecektir.

4.1.2.    Ürünlerin, Satıcı tarafından teslim edileceği tarihte Alıcı, ürün teslimi için hazır bulunmak ve ürün teslimine elverişli ortamı sağlamakla mükelleftir.

4.1.3.    Alıcı, ürünlerin teslim edilmesi anında ürünlerde gözle görülebilecek eksikliklerin, ayıp ve hataların olması halinde söz konusu hususları tutanak ile kayıt altına alacaktır. Aksi halde ürünler tam ve eksiksiz teslim edilmiş sayılacaktır.

4.1.4.    İşbu Sözleşme'nin 6. Maddesinde yer alan diğer hükümlere aykırılık halinde tüm sorumluluk Alıcı'ya ait olup, bu durumda ürünler Garanti kapsamı dışında sayılacaktır. Bu halde Satıcı' nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, Alıcı tarafından Satıcı' dan hiçbir hak ve bedel talep edilemeyeceğini Taraflar gayrikabili rücu olarak kabul ve beyan ederler.

4.2. SATICI'NIN SORUMLULUKLARI

4.2.1.    Satıcı, Sözleşme konusu ürünler Alıcı'ya teslim edilinceye kadar ürünlere dair her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve beyan eder.

4.2.2.    Satıcı, ürün tesliminden en az 24 saat önce ürün teslimini yapacağı tarihi ve saati Alıcı'ya bildirecektir.

4.2.3.    Ürün kurulumundan sonra herhangi bir problem ile karşılaşıldığından Alıcı derhal Satıcı' ya bilgi verecektir, Satıcı olası her durumda Talimatname ve Garanti şartlarına uygunluğu değerlendirerek ürünlerin tamirini ya da değişimini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine karar verecek olup, bu konuda Satıcı' nın vereceği karar nihaidir.

5. DİĞER HÜKÜMLER

5.1. İşbu Sözleşme'nin eki Talimatname garanti koşulları için esastır. Söz konusu Talimatname genel hükümler içermekte olup, Talimatnamelere aykırılık halinde tüm sorumluluk Alıcı'ya aittir. Yine ürünlerin yerleşimi ve kullanım alanının hazırlığına ilişkin tüm sorumluluk Alıcı'ya ait olup, Satıcı' nın tüm sorumluluğu ürünü teslim etmekle sona ermektedir.

5.2. Ürün yeri Alıcı tarafından Alıcı'ya gönderilen Talimatnameye uygun olarak hazırlanmalıdır. Belirtilen ölçülere mutlaka uyum sağlanmalıdır. Aksi halde üründe meydana gelebilecek tüm hasar ya da doğabilecek tüm sıkıntılar Alıcı sorumluluğunda olup, Talimatnameye aykırılık halinde ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.

5.3. Ürünün konulacağı duvar yüzeyinde pürüz olmamasına özen göstermek Alıcı sorumluluğunda olup, Satıcı'nın ürünün konulacağı yer ile hiçbir bağı bulunmamaktadır. Satıcı' nın iyi niyetli olarak ürünün konulacağı yer ile ilgili bilgi aktarımı yaptığı haller ya da tavsiye verdiği durumlar dahil olmak üzere tüm sorumluluk Alıcı'ya ait olup, ürünün konulacağı yerin uygun olmaması nedeniyle Satıcı' nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

5.4. Ürünün indirilmesi sırasında Alıcı'nın dikkat etmesi ve ürünü çarpıp düşürmemesi esastır. Ürün indirilirken meydana gelebilecek tüm hasar ya da doğabilecek tüm sıkıntılar Alıcı sorumluluğundadır. Yine ürün üzerinin kapatılması için kullanılacak materyal içerisinde taş vb. sert materyal olmaması sorumluluğu da Alıcı'ya aittir.

5.5. Standart ürünler direk araç geçişine uygun değildir. Bilgi verilmemesi durumunda üretilen ürünlerde meydana gelecek hasardan Alıcı sorumlu olup, cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca ürünlerin üretimine başlandıktan sonra bilgi verilmesi halinde işbu husus Sözleşmede esaslı değişiklik olarak değerlendirilecek olup, Satıcı isterse bedeli cezai şart olarak kendisinde tutarak yeniden bir fiyat teklifi verme hakkına sahiptir. Bu durumda Satıcı dilerse Alıcı'ya hiçbir bedel ödemeksizin Sözleşmeden dönerek, talep edilen yeni hususları içeren yeni bir teklif sunabilir.

5.6. ALICI, sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.7. Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 60 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI' ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

5.8. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının roshainvest.com’a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6. GARANTİ KAPSAMI

6.1. Satıcı ya da üretim hatalarından kaynaklanan sızıntı, kaçak ve kırıklar garanti kapsamı içindedir. Ürünlerin garanti kapsamı içinde olması halinde tamirat ve tadilatları Satıcı tarafından bila bedel yapılacak olup, ürünün tamirinin mümkün olmadığının Satıcı tarafından tespiti halinde ürün makul bir sure içerisinde değiştirilecektir. 

6.2. Ürünler Alıcı'ya kargo ile değil nakliye ile gelmiş olduğundan ürünler yetkili Satıcının görevlendirdiği şirket(kargo,taşıma,vb) çalışanları tarafından araçtan indirildikten sonra ürünlerde herhangi bir hasar/kusur/ayıp tespit edilmesi halinde Satıcının görevlendirdiği şirket çalışanlarına detaylı olarak sorunun not edildiği bir durum tespit tutanağı/servis formu/servis raporu doldurtulması gerekmektedir. Bu belge olmadan ürünlerin iade prosedürü ve garanti şartları işletilmeyecektir.

6.3. Talimatnameye, Sözleşmeye ve/veya Garanti Şartlarında yer alan unsurlardan herhangi birine ya da birden fazlasına aykırı olan ya da Talimatnameye uygun olarak görülmeyen ürünler garanti kapsamı dışındadır.

6.4. Garanti kapsamı dışında kalan ürünlerde herhangi bir sıkıntı meydana gelmesi durumunda bu durum Alıcı tarafından Satıcı' ya bildirildikten sonra Satıcı tarafından sıkıntının Garanti kapsamında olup olmadığı değerlendirilir (Satıcı 'nın ürünün Garanti kapsamı dışında kalıp kalmadığını belirlemesi için Satıcı tarafından talep edilen tüm bilgi, belge ve fotoğraflar Alıcı tarafından Satıcı 'ya talep edildiği gün içinde temin edilecek olup, Alıcı tarafından Satıcı' nın ürünü yerinde incelemesi talep edilir ve inceleme sonucunda ürünün garanti kapsamı dışında kaldığı anlaşılırsa alıcı tarafından tüm yol, konaklama ve diğer masraflar Satıcı' ya derhal ödenecektir.) ve verilen nihai karar sonrasında sıkıntının Garanti kapsamı dışında olduğunun anlaşılması akabinde ürünün tamirat, tadilat ya da yenisi ile değişimi doğrultusunda Alıcı'ya bilgi verilerek tamirat, tadilat ya da değişim için talep edilen bedel ve işin yapım süreleri bildirilir ve Alıcı'ya teklifin kabulü için bir süre verilir. Alıcı'nın kabulü akabinde bedellerin Satıcı' ya yatırılması sonrasında tamirat, tadilat ve değişim işleri belirlenen sürelerde yapılır. Satıcı' dan kaynaklanmayan tüm sızıntı, kaçak, kırık, çatlak ve üründe meydana gelen her türlü problem Alıcı sorumluluğunda olup, Satıcı tarafından bedeli karşılığında işlemler gerçekleştirilecektir.

7. GİZLİ BİLGİ

Alıcı, Satıcı'nın ürünlerinde yer alan çizimlerin gizli bilgi olarak tanımlandığını kabul eder. Bu durumda Alıcı Satıcı yazılı olarak talimat vermedikçe, gizli olduğu tanımlanan bilgileri hiçbir surette kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Aksi halde Satıcı'ya sipariş verdiği ürün bedelinin 10 katı tutarında tazminat ödemek zorunda kalacaktır.

  8.İADE KOŞULLARI

8.1.Satın alınmış olan ürünler 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinde sayılan haller ve Mesafeli Satış Sözleşmesi ile iade koşullarındaki haller saklı kalmak kaydıyla teslimat tarihinden itibaren 15 gün içerisinde iade edilebilir.

8.2.İade edilecek olan ürünün, paketi hasar görmemiş, kullanılmamış ve kullanım hatası sonucu zarar görmemiş olması gerekmektedir.

8.3.Ürünler kullanılmış, yıpranmiş, hasar görmüş bir şekilde bize ulaşırsa size geri göndermek zorunda    

        kalabiliriz. Bu durumda ücret iadesi yapılmaz. Bu durumda kargo ücretlerinin tamamı alıcıya aittir. 

8.4.Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürünler, Alıcı'nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler iade edilemeyecektir. O nedenle ürünler kişiye özel ve özel ölçülerde olacaksa ölçülerin ve bilgilerin doğru olması önem arz etmektedir. Ürünler Alıcı'nın verdiği ölçülere göre hazırlanacak olup, ölçülerle ilgili sorun yaşanması halinde sorumluluk tamamen Alıcı'ya aittir.

8.5.Alıcı'nın iade etmek istediği ürün/ürünleri tüm aksesuarları ve orijinal kutusu ile faturası ile beraber iade etmesi gerekmektedir.

8.6.Ürünler Alıcı'ya kargo ile değil nakliye ile gelmiş olduğundan ürünler yetkili Satıcının görevlendirdiği şirket çalışanları tarafından araçtan indirildikten sonra ürünlerde herhangi bir hasar/kusur/ayıp tespit edilmesi halinde Satıcı şirket çalışanlarına detaylı olarak sorunun not edildiği bir durum tespit tutanağı/servis formu/servis raporunun Alıcı tarafından doldurtulması gerekmektedir. Bu belge olmadan ürünlerin iade prosedürü işletilmeyecektir.

8.7.Bu belgeyi aldıktan sonra ürünün iade edilmek istenmesi halinde iade işlemleri için iade edilecek olan
       ürün, ürün adedi, iade nedeni de belirtilerek iade ile ilgili olarak rosha.design adresinde yer
       alan iletişim bölümüne beyanda bulunulması gerekmektedir. Satıcı tarafından iade onaylandığında, iade
       koşulları ve ürünün nakliyat seçenekleri konusunda Alıcı bilgilendirilecektir.

 8.8. İade edilecek olan ürünlerde kargo ücretleri alıcıya ait olup , iade edilecek olan bedel tüm bedel
       üzerinden %10 kesinti yapıldıktan sonra alıcının hesabına gönderilecektir. 

8.9. İade edilecek olan ürün kişiye özel sipariş ile alıcıya gönderilmiş ise alıcı bu durumda kişiye özel üretilen
       ürünlerde cayma hakkına sahip olmadığını kabul ettiğini, siparişin iptali ve değiştirilmesi nedeniyle ödeme
       bedeli iade alamayacağını ve bu bedelin Satıcı da cezai şart olarak kalacağını gayrikabili rücu şekilde kabul
       ve beyan eder.

    9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

      İşbu Sözleşme kapsamında doğabilecek herhangi bir ihtilaf halinde Alanya Mahkemeleri ve İcra      
      Daireleri yetkilidir.

    10.SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE BÖLÜNEBİLİRLİK

 10.1.İşbu Sözleşme, Taraflar arasında işbu Sözleşme'nin konusu ve kapsamına dair anlaşmanın tamamını      

      teşkil eder. Taraflar, yazılı şekilde gerçekleştirilmeyen ve Tarafların usulüne uygun olarak yetkilendirilen
      temsilcisi tarafından kabul edilmeyen hiçbir değişiklik ile bağlı değildir. İşbu Sözleşme'ye ekler ve
      değişiklikler ancak her iki tarafın yetkililerince usulüne uygun olarak yazılı şekilde imza altına alınarak
      yapılabilecektir.

10.2.İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz addedilmesi halinde, bu durum      
     Sözleşme'nin diğer hükümlerinin geçerliliğine ve uygulanmasına engel teşkil etmez ve tüm diğer hükümler
     yürürlükte kalmaya ve geçerli olmaya devam eder.

    11.MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebepler, yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, savaş ve istila, resmi emir veya ambargo, devlet tarafından bir ithalat ya da ihracat yasağının konulması halleri, ihtilal, ayaklanma, güç, yakıt, nakliye, ekipman veya sair mallar ve hizmetlerin yokluğu, bulaşıcı hastalıklar, hükümet icraatı, ihracat veya ithalat kısıtlamaları, hükümde sayılan nedenlerle ulaşım yollarının veya gümrük kapılarının bir süre için kapanması, borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında oluşan ve borcun ihlalini kesin olarak kaçınılmaz hale getiren, kanunda sayılan haller ile birlikte öngörülmesi veya önlenmesi objektif olarak mümkün olmayan olağanüstü olaylar olarak düzenlenmiştir.

Taraflar, işbu Sözleşme ile yüklendikleri yükümlülüklerini yerine getirmesine, işbu Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği tarihten sonra doğan her türlü Mücbir Sebep hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi sonrasında engelin devamı süresince, Sözleşme 'den doğan yükümlülüklerini ihlal veya ihmal ediyor sayılamaz.

Bu nedenle mücbir sebepler nedeniyle öngörülen teslim süresi mücbir sebeplerin neden olacağı süre oranında uzayacaktır. Mücbir sebep hallerinin 60(altmış) iş gününü geçmesi halinde Taraflar, herhangi bir bedel ödenmesine gerek olmaksızın işbu Sözleşme 'yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

     12.BİLDİRİM

İşbu Sözleşme çerçevesinde yapılacak tüm bildirimler Taraflarca yazılı olarak yapılmaları kaydıyla hüküm ifade eder. Yazılı bildirimler, elden teslim, Sözleşmede belirtilen e-mail adresi, iadeli taahhütlü posta veya noter kanalıyla Tarafların işbu Sözleşme'de belirtilen adreslerine yapılır. İşbu Sözleşme'de belirli bir süre içinde yapılması öngörülen bildirimler, aksi belirtilmedikçe takvim günü olarak hesaplanır. Taraflar, işbu Sözleşme'de yer alan adreslerinde herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliği takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde bu değişikliği noter aracılığıyla diğer Tarafa bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde eski adrese yapılan tebligat geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğurur.01/01/2023

 

    ALICI                                                                                                                                                                    SATICI 

 

                                                                                                                                                                  ROSHA İNŞAAT EMLAK TURİZM 
                                                                                                                                                                TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ